OPLÆG:

SKOLER/EFTERSKOLER

 

OPLÆG (14 – 22 årige): VILJEN TIL SUCCES OG TRIVSEL!

Iværksætteri, min historie – om at have ambitioner, være anderledes, skabe motivationen til at gå efter sine drømme og mål samt udleve dem.

Emner: Personlig udvikling, selvtillid, målsætning, motivation, succesfuld mentalitet, attitude, sund livsstil, selvbillede og mental sundhed/trivsel.

 

Et oplæg, som jeg selv ville have sat pris på at have hørt, da jeg var i den alder og skulle finde ud af, hvad jeg ville med mit liv og de unge mennesker jo vores fremtid. Netop derfor er det en stor ære, og primært årsagen til, at jeg gerne vil formidle det til denne aldersgruppe.

Formålet er give den enkelte elev noget brugbart i rygsækken videre ud i fremtiden og sætte nogle tanker igang. Oplægget vil give eleverne et godt afsæt til deres videre fremtid med skærpet fokus på deres mentalitet.

I dette oplæg vil der være fokus på at gå efter sine drømme og mål, hvad der kræves, og hvordan man arbejder med den rette vilje, mentale indstilling til eksamener (og jobsamtler), mod sine mål og håndtere frygten for at fejle.

Som ung i dag, er der utrolig mange muligheder og tilbud, så det kan være svært at navigere rundt og træffe de “rigtige” valg.

Der vil være fokus på et positivt selvbillede, indre motivation, vindermentalitet og mindset trods modgang og svære perioder i livet.

Oplægget er en god kombination af egne erfaringer, viden, redskaber og inspiration.

Indholdet vil blive tilpasset målgruppen og kan ligeledes afholdes som en længere workshop, hvis dette har interesse.

Derudover vil der være fokus på:

– Lidt om min historie og om iværksætteri

– Betydningen af mentalitet og attitude

– Om at gå efter sine drømme og mål samt tage ansvar for sin egen succes

– Hvordan vi sætter effektive mål og når dem

– Hvad motivation er og hvordan vi skaber det

– Hvordan vi håndterer modgang i livet

– Få teknikker og redskaber til at øge troen på sig selv – styrket selvtillid/selvværd

– Hvordan succesfulde mennesker tænker

– Hvad vilje er og hvilken betydning det har

– Hvorfor vi ikke skal sammenligne os med andre mennesker

– Årsagen til at en sund livsstil er vigtig

– Hvordan vi kan trives med vores liv

– Eleverne kan blive inddraget undervejs med spørgsmål og små øvelser

 

Jeg sætter en stor ære i at inddrage eleverne og åbne en dialog, hvis der er stemning for det undervejs.

Jeg står altid til rådighed efter et oplæg, hvor der kan stilles spørgsmål mv.